Himmeta bygdegård

Verksamhet:

Vi har många olika typer av evenemang.
Gå med i gruppen Himmeta Bygdegårdsförening på Facebook.
Där presenteras evenemangen vartefter.
Nya idéer tas tacksamt emot.
Swishnr: 1230368175
Bankgiro: 5809-4236
Vi hyr även ut lokalen för privata evanemang.

 

Kontaktuppgifter

Kontaktperson uthyrning:
Kjell Holgersson
070-771 69 44
Hyreskontrakt

Styrelsen 2019

Kjell Holgersson Ordförande
Thomas Brandel Kassör
Robert Mellberg
Elisabeth Mellberg
Kjell Lindgren
Tomy Carlsson
Ann-Marie Forsman