Om du vill hyra bygdegården så ska du kontakta Kjell Holgersson tel:350 43

HYRESAVTAL HIMMETA BYGDEGÅRD

Hyresdatum:.................................................................

 

Betalning och priser

                                                                                       Icke medlemmar            Medlemmar

Lilla salen / övervåningen                                         □   300 kr                         □  200 kr

Hela lokalen                                                                □  900 kr                        □  700 kr

Hela lokalen + kvällen före                                       □  1100 kr                        □  800 kr

Städning                                                                    □  300 kr/h                     □  300 kr/h

Hyra av musik- och högtalaranläggning                  □  200 kr

Hyra av projektoranläggningen                                □  250 kr

                                                                                        

Totalt att betala:.............................................................

 

Betalning ska ske genom inbetalning på bankgiro nr 5809-4236.

Kom ihåg att ange namn vid betalning.

 

************************************************************************

 

Detta hyresavtal är upprättat mellan Himmeta Bygdegårdsförening och hyresgäst:

 

...................................................................                    ...................................................................

Namn (texta)                                                                                               Personnr

 

 

...................................................................                    ...................................................................

Adress                                                                                                         Telefonnr

 

 

..................................................................                     ...................................................................

Bankkonto för återbetalning av depositionsavgift                                       Mobilnr

 

 

Lokalerna ska vara städade och utrymda före kl. 12.00 efterföljande dag om inget annat anges.

 

Genom att signera detta avtal intygar hyresgästen att denne har tagit del av hyresvillkoren och övrig information och att dessa accepteras och efterföljs.

 

...........................................................................

Underskrift hyresgäst

Hyran utgår med det belopp som summerats ovan plus 600 SEK i depositionsavgift (ingen depositionsavgift för medlemmar) som skall vara insatt på bankgiro nr 5809-4236 (Himmeta Bygdegårdsförening) och bekräftar bokning samt att kontraktet accepteras.

 

Hyra + depositionsavgift skall vara inbetalt senast 2 veckor innan hyresdagen.

 

Vid avbokning senare än 1 vecka före hyresdagen återbetalas inte depositionsavgiften.

Om städningen är bristfällig eller andra skador upptäcks, kommer depositionsavgiften inte att återbetalas.

 

Efter hyresdagen, om allt är OK, återbetalas depositionsavgiften inom 2 veckor.

 

Vid uthyrning av hela eller delar av Himmeta Bygdegård förbinder sig hyresgästen till följande:

 

 

Ø  Alla framplockade bord och stolar ska återställas i förrådsrummet.

Ø  Alla golv ska dammsugas eller sopas och våttorkas, även kapprum och toaletter.

Ø  Toaletterna ska städas och papperskorgarna på toaletterna tömmas.

Ø  All disk ska vara diskad och torkad och återställd i skåpen.

Ø  Kaffebryggaren ska vara rengjord och filtren tömda.

 

 

Om städning ej är utförd eller om städningen inte gjorts till fullo så debiteras hyresgästen våra kostnader för inhyrd städning.

(för närvarande 300 kr per påbörjad timme. Det tar oftast mer än en timme!)

 

Åldersgräns för hyresgäster är 25 år.

 

************************************************************************

 

Tänk på att.....

 

... nödutgångar ej får blockeras.

... släcka alla ljus och värmeljus som tänts.

... rökning inte är tillåten i lokalerna.

... slå av spis och kaffebryggare.

... inte ta in fler personer än vad som är tillåtet i lokalerna.

... stänga alla fönster och dörrar samt låsa.

 

Vid brand eller annan akut olycka larma 112, ni befinner er i Himmeta Bygdegård, Släta 12.

 

************************************************************************

Hoppas ni får en trevlig vistelse i Himmeta Bygdegård!