söndag 20 aug kl 17 Sommarandakt i församlingshemmet 

Anna Eriksson. Sång av Kafé Fridkören. Servering. Efteråt berättar vi om sommarens två scoutläger. Servering.

fredag 15 sept kl 15-18 Hantverksstuga i församlingshemmet

Arbete och gemenskap runt hjälparbete (babypaket till behövande i österled)

söndag 24/9 kl 11 i församlingshemmet

Verkstadsgudstjänst, fikagemenskap. Därefter församlingsmöte.

 Lö 7 okt kl 14 Skördefest i församlingshemmet

22 okt Gudstjänst i Himmeta kyrka

Missionsförsamlingen bjuder på fika efteråt i församlingshemmet!

söndag 29/10 kl 10 i Sorbykyrkan, Munktorp

Gemensam gudstjänst med kyrkoledare Olle Alkholm.

söndag 19 nov kl 15 Gudstjänst i församlingshemmet

Läs gärna mer i programbladet:

[Programblad i PDF-format]

Alla våra samlingar är öppna för den som vill komma.
Välkomna!