April 2020

Fr 10/4 kl 11 Långfredagssamling vid Kolarkojan i Himmeta. Per Norin medverkar. Välkomna!


 
   

/Himmeta Missionsförsamling

Alla våra samlingar är öppna för den som vill komma.
Välkomna!