Styrelsen 2022

Styrelsen består av:

Stefan Arvidsson, Ordförande, skidor
Per Johansson, Kassör, orientering
Thomas Hedman, Sekreterare
André Arvidsson
Louise Eriksson