Styrelsen 2015

Styrelsen består av:

Patrik Gerkens, Ordförande
Göran Isaksson, Kassör
Christer Blom, Sekreterare
Stefan Arvidsson
Bo Pettersson

Suppleanter:
Åke Svanström
Carl Aura
Thomas Hedman
Stig-Börje Paulsson

Styrelsesektionerna

Skidor:

Bo Pettersson
Stefan Arvidsson
Olle Celander
Lars-Göran Karlsson
Tord Pettersson
Conny Öhmnan

Orientering:

Christer Blom
Carl Aura
Benkt Larsson
Thomas Danielsson

Fotboll: