tillbaka

Himmeta missionsförsamling

Minnen från förr

Vi vill gärna dela med oss lite av det som skett i församlingen längre tillbaka i tiden. Till att börja med kommer det att vara några bilder från blandade tider, senare kanske vi lägger till lite bildtexter. Mer text och historia kan läsas i vår minnesskrift "Brytningstider och väckelsetider".