Filmer från Himmeta

Filmer

Ett antal filmer har producerats ombygden och arrangemang i bygden. De flesta finns i VHS och DVD och kan köpas av Lars Gunnarsson, Gässlinge tel 0221-331 20

  • Himmeta Bygdevideo -speglar folk och händelser i bygden 2004
  • Från sådd till skörd på gammalt vis -Gammal kultur under ett år i Gässlinge, Himmeta
  • Milan Dagmar -Om arbetet och gemenskapen kring en kolmila 2003
  • Mässa för småfolk -Om en bygdemässa som skrivits i Himmeta av Anna Eriksson